Matkustajien ja matkatavaroiden yleiset kuljetusehdot

1. Rahdinottaja


Kuljetussopimus vahvistetaan matkalipulla tai muulla asiakirjalla, joka kuuluu näihin Rahdinottajan ja 
matkustajan välisiin yleisiin kuljetusehtoihin. Moby SPL on Rahdinottaja kaikissa
kuljetussopimuksissa, jotka koskevat seuraavia reittejä:


Pietari - Helsinki

Helsinki - Pietari
Pietari - Tukholma

Tukholma - Pietari
Tallinna - Tukholma

Tukholma - Helsinki
Pietari - Tallinna


tai muita niiden reittien vaihtoehtoja tai hakureittejä.

2. Soveltamisala

Merikuljetus ei käsitä aikaa ennen matkustajan saapumista laivaan ja hänen poistumisensa jälkeen sekä matkatavaroiden vastaanotto- ja luovutusaikaa. Merikuljetus ei kata aikaa, jolloin matkustaja on terminaalissa tai laiturilla. Kaikki ehdot on esitetty Rahdinottajan esitteissä, jotka ovat saatavissa alukselta, Rahdinottajan toimipaikoista ja muista Rahdinottajan palveluita myyvistä matkatoimistoista sekä Rahdinottajan nettisivuilta (www.stpeterline.com).

3. Matkaliput ja laiva

Matkalippu tai muu kuljetussopimusta vahvistava asiakirja on esitettävä lähtöselvityksen yhteydessä Rahdinottajan terminaalissa lähtöpaikassa. Matkustaja ei saa luovuttaa sille matkalipun tai muun asiakirjan perusteella kuuluvia oikeuksiaan toisille henkilöille. Sillä, joka on hankkinut matkalipun tai muun asiakirjan toisen puolesta, on katsottava olleen siihen oikeus sekä oikeus solmia kuljetussopimus ja hyväksyä nämä yleiset kuljetusehdot tämän puolesta. Lemmikkieläintä kuljettavan matkustajan on ostettava ja esitettävä voimassa oleva vastaavan eläimen kuljetukseen oikeuttava lippu. 

Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan varastettua, kadotettua tai rikottua lippua tai muuta asiakirjaa, muissa tapauksissa käytetään maksu- ja peruutusehtoja. Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus myös toisella kuin matkalippuun tai muuhun asiakirjaan merkityllä aluksella.

4. Ajoneuvo

Ajoneuvolippua ostaessa on ilmoitettava ajoneuvon tarkka pituus ja korkeus mm mahdolliset lisätarvikkeet (suksiboksi, kattoteline, ajovaunu jne.) sekä ajoneuvon rekisterinumero. Ajoneuvon pituus ja korkeus mitataan lähtöselvityksen aikana. Mikäli varauksen yhteydessä ilmoitetun ajoneuvon mitat ylittyvät, matkustajan on maksettava hintaero. Tällaiset ajoneuvot pääsevät laivaan vain siinä tapauksessa, jos autokannella on tilaa. Ajoneuvo on aina ajettava maihin heti satamaan tulon jälkeen (mm yöllä).

Henkilöajoneuvojen (henkilöauto, pakettiauto, bussi) kuljetuksen yhteydessä Princess Anastasian autonkannella matkustamossa ja tavaratilassa saa olla vain matkustajan henkilökohtaisia tavaroita. Tulliliiton säännöstön mukaisesti tullivapaasti saa kuljettaa enintään 50 kg matkatavaraa ja 1500 Euroa henkilöä kohden. Mainitun painon ylittävät tavarat on selvitettävä Moby St. Peterlinen rahtikuljetusvirastossa. Erikoislupaa vaativista tavaroista matkustajan tulee esittää tarvittavat asiakirjat.

5. Rahtiliikenne

Rahtiliikennettä koskevat ehdot sovitaan erikseen.

6. Lähtöselvitys

Kaikki ennakkoon ostetut liput on selvitettävä ennen laivan lähtöä terminaalissa ja niitä vastaan on saatava laivakortit. Laivakortti on esitettävä laivaan noustessa. Laivakortti on voimassa vain kyseisen matkan ajan.

7. Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys

Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys alkaa 4 tuntia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvityksen yhteydessä on esitettävä matkalippu ja passi. Ilman ajoneuvoa matkustavien lähtöselvitys päättyy 30 minuuttia ennen laivan lähtöä. Lähtöselvityksestä myöhästyneiden matkustajien varaukset mitätöidään.

8. Automatkustajien lähtöselvitys


Automatkustajien lähtöselvitys keskiviikkoisin ja torstaisin 16:30-17:15 sekä perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin 16:30-17:15. Autolähtöselvitykseen myöhästyneet matkustajat eivät pääse kyseiseen laivaan. Lippu on mahdollista vaihtaa seuraaviin laivoihin jos niissä on tilaa. Laivalippujen hintaeron vaihdon yhteydessä korvaa matkustaja. Autolähtöselvityksessä on esitettävä matkalippu, passi ja ajoneuvon asiakirjat. Jos lähtöselvityksen yhteydessä mitatut ajoneuvon todelliset ulkomitat ovat varauksessa mainittuja mittoja suurempia, matkustajan on korvattava lisäpaikkaan liittyvä hintaero. Tällaiset ajoneuvot pääsevät laivaan vain siinä tapauksessa, jos autokannella on tilaa. Laiva ei odota lähtöselvitykseen myöhästyneitä matkustajia. Myöhästyneiden matkustajien pääsy laivaan ei voida taata.

9. Matkatavaroita koskevat rajoitukset

Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai laivaan matkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa terminaalille, laivalle, ihmisille tai lastille. Rahdinottaja pidättää itselleen oikeuden matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuutta viedä tällainen matkatavara maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää. Mitään matkatavaraa, jota ei ole tunnustettu tai vastaanotettu, ei saa viedä laivaan ennen kuin haltija, jolle matkatavara kuuluu, on selvitetty.

Rahdinottajalla on aina oikeus turvallisuussyistä selvittää matkustajan henkilöllisyys ja tarkastaa hänen matkatavaransa terminaalissa ja/tai aluksella.

10. Lemmikkieläinten kuljetus


Rahdinottaja hyväksyy kuljetettavaksi vain aikuisten matkustajien mukana olevia kesyjä lemmikkieläimiä. Lemmikkien kanssa matkustavien henkilöiden tulee varata lemmikkieläinhytti. Matkustajalla saa olla mukanaan enintään kaksi lemmikkieläintä. Lemmikkieläimen kanssa matkustava henkilö ei saa koko matkan aikana viipyä lemmikkinsä kanssa julkisissa tiloissa. Lemmikkieläimen ulkoiluttaminen ulkokannella on sallittu vain tarkoitukseen määrätyssä paikoissa ja koiran tulee olla hihnassa. Matkustajan on itse siivottava koiransa jäljet. Matkustajan on varmistettava, ettei lemmikkieläin häiritse muiden matkustajien rauhaa. Ennen maihin nousua matkustajan on esitettävä hytti Rahdinottajan edustajan tarkastettavaksi. Matkustajan on korvattava lemmikkieläimensä Rahdinottajan omaisuudelle aiheuttama vahinko Rahdinottajan määräämässä laajuudessa. Lemmikkieläinhyttien määrä on rajoitettu. Lemmikkieläimet otetaan kuljetettavaksi vain sillä ehdolla, että matkustaja kantaa niistä täyden vastuun. Matkustajalla tullee olla kaikki eläimen maahantuontiin tai maastavientiin tarvittavat asiakirjat. Mikäli lemmikkieläimen asiakirjat eivät ole kunnossa ja viranomaiset käännyttävät eläimen takaisin, asiakas itse vastaa syntyvistä kustannuksista. Rahdinottaja ei vasta lemmikkieläinten ruumiinvahingoista, menetyksistä, toimituksen myöhästymisestä, sairauksista tai kuolemasta, eikä lemmikkieläinten pääsystä rajan yli, maahan tai alueelle.

11. Rahdinottajan oikeudet ja velvollisuudet

Rahdinottajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamisesta Venäjän Federaation / Suomen / Ruotsin / Viron viisumilla / viisumivapaasti tapahtuvan maahantulon / maastalähdön sääntöjä rikkovaa matkustajaa.

Rahdinottaja ei vasta Venäjän Federaation / Suomen / Ruotsin / Viron maahanmuutto-, tulli- tai muiden viranomaisten asettamasta maahantulo- / maastalähtökiellosta.

Rahdinottaja ei vasta mistään ennen merikuljetusta tai sen jälkeen syntyneistä menetyksistä eikä kustannuksista. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, jalokiviä, taide-esineitä, elektroniikkalaitteita eikä muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, jos hän ei ole ottanut omaisuutta säilytykseen. Matkustajan on ilmoitettava Rahdinottajalle matkatavaroidensa (mm. ajoneuvonsa) menetyksestä tai vahingoittumisesta

 • kun matkatavaran vahinko on ilmeinen,
 • kun kyseessä on käsitavara ennen laivasta lähtöä tai sen aikana;
 • kun kyseessä on muu matkatavara ennen luovutusta tai sen aikana;
 • kun matkatavaran vahinko ei ole ilmeinen tai matkatavara on kadonnut 15 päivän kuluessa siitä, kun matkustaja on poistunut alukselta tai matkatavara luovutettiin tai se olisi pitänyt luovuttaa takaisin.

Ellei matkustaja noudata yllä mainittua ilmoitusvelvollisuuttaan, oletetaan, ellei muuta todisteta, että hän on vastaanottanut matkatavaransa / autonsa vahingoittumattomana. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, jos matkatavaran / ajoneuvon kunto on vastaanottohetkellä yhteisesti tarkastettu ja tutkittu. Matkan kohdemaassa viisumisääntöjä rikkonut matkustaja on velvollinen korvaamaan kaikki hänen kotimaahan paluunsa liittyvät kustannukset.

Rahdinottaja ei vasta aikataulun muutoksista, jotka ovat johtuneet merkittävistä ja odottamattomista olosuhteista (kuten laivan vika, myrsky, jääolot, satamaviranomaisten rajoitukset yms.). Rahdinottajalla on oikeus muuttaa oman harkintansa mukaan laivan lähtö- ja saapumisaikataulua. Siitä johtuvia lisäkustannuksia ja saamatta jäänyttä voittoa matkustajalle ei korvata. Matkustajalle ei myöskään korvata vahinkoa, joka on aiheutunut Rahdinottajasta riippumattomasta syystä.

12. Henkilökunnan, rahdinottajan, agentin ja itsenäisen sopimuskumppanin oikeudet

Mikäli laivan omistajaa, päällikköä tai päällystöä, ketä tahansa Rahdinottajan palveluksessa olevaa työntekijää, edustajaa, itsenäistä sopimuskumppania tai ketä tahansa laivan suhteen edustajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä henkilöllä oikeus vedota samoihin kuljetussopimuksiin ja lainsäännöksiin, vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin Rahdinottajalla. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka tässä suhteessa ovat tai joiden voidaan katsoa olevan kuljetussopimuksen sopimuspuolia.

13. Matkatavaroiden kuljetusehdot

Seuraavien tavaroiden tuominen laivalle on rajoitettu:

 • ampuma-aseet;
 • räjähdysaineet;
 • huumausaineet;
 • sähkölaitteet 
 • vedenkeittimet ja silitysraudat;
 • ilman alkuperäistä pakkausta olevat sähkölaitteet (teenkeitin, keittotaso, kahvinkeitin yms.)
 • muut esineet, joiden kuljettaminen, käyttö ja hallussapito on Venäjän Federaation, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Viron tasavallan lainsäädännön säännösten mukaisesti laivalla kielletty tai rajoitettu.

Matkustajat eivät saa tuoda omia alkoholijuomia ja elintarvikkeita mukanaan laivalle.

Mikäli matkustajalla on mukanaan omia alkoholijuomia, nämä otetaan säilytykseen matkan ajaksi ja luovutetaan takaisin asiakkaalle matkan päätyttyä. Matkustajat eivät saa nauttia laivalla, hyteissään eikä laivan muissa yleisissä tiloissa laivan taxfree-myymälästä/merimyymälästä ostettuja alkoholijuomia.

Mikäli matkustaja yrittää tuoda edellä mainittuja tavaroita laivaan, Rahdinottajalla on oikeus määrätä Matkustajalle sakko reitillä säädetyssä määrässä.

14. Matkustajan oikeudet ja velvollisuudet


Matkustajan tulee noudattaa Venäjän Federaation ja/tai Euroopan unionin rajan ylittämisestä annettujen asetusten/lakien määräyksiä. Matkustaja vastaa itse Venäjän Federaation ja/tai Euroopan unionin rajan ylittämiseen tarvittavien matkustusasiakirjojen asianomaisesta kunnosta mm:

 • Euroopan unionin maihin matkustavilta Venäjän Federaation ja Schengen-alueeseen kuulumattomien maiden kansalaisilta vaaditaan voimassa olevaa Schengen-viisumia ja Euroopan unionin maiden hyväksymää voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta (ulkomaanpassia).
 • Kun laiva tekee reitillä useita pysähdyksiä EU alueen satamissa: muut kun EU-kansalaiset, jotka poistuvat laivasta useammassa satamassa tulee olla monikertaviisumi Schengen-alueelle joka sallii toistuvia maahantuloja. Matkustajat kenellä on kertaviisumi Schengen-alueelle voivat poistua laivasta vain kerran yhdessä EU-alueen satamassa tai pysyvät laivalla määräsataman saakka.
 • Venäjän Federaatioon matkustavilta ulkomaalaisilta vaaditaan voimassa olevaa viisumia ja Venäjän Federaation hyväksymää voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta (ulkomaanpassia).
 • Ryhmämatkalle osallistuvat ulkomaalaiset voivat viipyä Venäjän Federaation alueella 72 tunnin ajan ilman viisumia, mikäli he yöpyvät aluksella tai muussa ryhmän matkaohjelmassa määrätyssä paikassa. 

Viisumivapaan maahantulon edellytykset:

 1. ryhmämatkalle osallistuvan matkustajan on esitettävä Venäjän Federaation hyväksymä voimassaoleva henkilöllisyystodistus;
 2. matkustajan on oltava merkittynä ryhmän nimilistaan.

Venäjän Federaatiosta lähtevän ryhmämatkalle osallistuvan henkilön tulee esittää Venäjän Federaation hyväksymä voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja käyttää samaa Venäjän Federaation valtionrajan ylityspaikkaa, jota hän käytti maahan saapuessaan. Jos laivamatkustaja rikkoo matkakohdemaan viisumimääräyksiä:

 1. Rahdinottaja ei ole vastuussa matkakohdemaan lakien määräyksistä johtuvasta matkustajan vastuuseen saattamisesta;
 2. viisumi- tai muiden rajamääräysten rikkomisen yhteydessä matkustaja sitoutuu maksamaan enintään 10 000 euron määräistä sakkoa ja korvaamaan kaikki Rahdinottajalle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Matkustaja sitoutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon joko välittömästi tapahtumapaikalla tai sopimuksesta varustamon kanssa. 

Laivan kapteeni on laivan ylin esimies ja matkustajien on noudatettava hänen pätevyyksiensä puitteissa antamia määräyksiään.


15. Turvallisuutta koskevat rajoitukset

Matkustajat eivät saa

 • kiivetä parraskaiteiden yli;
 • kumartua ulkokansien parraskaiteiden yli, istua parraskaiteilla matkan tai seisokin aikana;
 • juosta portaikkoa pitkin, portaikolla liikkuessa on pidettävä kaiteista kiinni;
 • käyttää sähkölaitteita (vedenkeittimiä, teenkeittimiä, keittolevyjä, kahvinkeittimiä, silitysrautoja yms.) hyteissä ja laivan yleisissä tiloissa. Mikäli matkustaja käyttää hytissä yllämainittuja laitteita, Rahdinottajan edustajalla on oikeus takavarikoida laite takavarikointipöytäkirjan perusteella. Laite palautetaan matkustajille risteilyn päättymisen jälkeen;
 • tuoda laivalle vaarallisia esineitä tai kiellettyjä aineita (painekaasua, syövyttäviä aineita, aseita, räjähdys- ja syttyviä aineita, huumausaineita, säteilyaineita, myrkkyjä, tartuntavaarallisia aineita yms.);
 • jättää lapsia ilman valvontaa;
 • väärinkäyttää alkoholia;
 • vaarantaa muiden matkustajien ja henkilökunnan turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, käyttäytyä uhkaavasti tai pahennusta herättävästi, loukata toista henkisesti ja fyysisesti;- häiritä muiden matkustajien mukavuutta ja estää päällystön toimintaa;
 • jättää jälkeensä roskia, heittää niitä laidan yli;
 • tupakoida hyteissä ja laivan muissa tiloissa, tupakointi on sallittu ainoastaan siihen tarkoitetuissa paikoissa.

Paloturvallisuus: matkustajan on tarkoin noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä. Hytin ovet on pidettävä lukittuna, erityisesti satamakäynnin aikana. Savun havaittuaan matkustajan on ilmoitettava viipymättä laivan infopisteeseen. 

Yleinen varovaisuus: matkustajan on oltava varovainen liikkuessaan kannella ja portailla sateen aikana tai sen jälkeen. Laivan laidan vieressä ei saa seisoa, jos laiva keinuu voimakkaasti. Laivan kannella ei saa oleskella yön aikana. 

16. Matkustajan vastuu

Matkustaja on vastuussa (mm taloudellisessa vastuussa) kaikista matkan aikana suorittamistaan
toimista tai tekemistään päätöksistä sekä muiden henkilöiden, laivan omistajan yms. omaisuudelle
aiheuttamistaan vahingoista. Matkustaja on vastuussa voimassa olevien matkustus- ja tavarakuljetussääntöjen laiminlyönnistä. Matkustaja on vastuussa omalla käyttäytymisellään muille matkustajille ja itselleen aiheuttamasta hengen- tai terveydenvaarasta. Matkustaja on vastuussa (mm taloudellisessa vastuussa) rajanylitys- tai maahanmuuttosääntöjen laiminlyönnistä.

17. Järjestyshäiriöitä aiheuttavan matkustajien osalta voidaan soveltaa seuraavia toimenpiteitä

 • järjestyshäiriöitä aiheuttava matkustaja voidaan korvauksetta poistaa laivasta, ja mikäli laiva joutuu pysähtymään, matkustajan on korvattava käyttäytymisestään johtuvat lisäkustannukset;
 • järjestyshäiriöitä aiheuttava, muiden matkustajien turvallisuutta häiritsevä ja itselleen vaarallinen matkustaja voidaan siirtää säilöön;
 • luovuttaa meriliikenteessä toimiville viranomaisille;
 • vaatia laivan omaisuudelle aiheutetun vahingon korvausta;
 • matkustajan on noudatettava laivan yleisten tilojen järjestyssäännöt, kaikki laivan henkilökunnan antamat ohjeet ja kyltteihin merkityt määräykset, kunnioitettava muita matkustajia, noudatettava julkista järjestystä ja hiljaisuutta yöaikana;
 • julkista järjestystä rikkova, epäkunnioittavasti käyttäytyvä, muille matkustajille häiriöitä aiheuttava, kiroileva ja voimasanoja käyttävä, kansalaisia ahdisteleva, kolmansien henkilöiden omaisuutta tuhoava tai vaurioittava, laivan järjestyssääntöjen noudattamisesta vastuussa olevan henkilön määräyksiä laiminlyövä matkustaja voidaan poistaa laivasta seuraavassa satamassa, eikä hänelle palauteta kuljetussopimuksen perusteella maksettua matkanhintaa.

18. Muutokset

Rahdinottajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä kuljetusehtoja Matkustajalle ennalta ilmoittamatta. Rahdinottaja ei vastaa muutoksista aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

Varaa verkossa
(Ei hotellimatkat)

Myyntipalvelu

Puh. 09 6187 2000

Ma-Pe klo 9.00-17.00

myynti@stpeterline.com